I samarbete med Veinge Bygg & Akustik och Grävarn förverkliga vi kundens idéer med önskemål för sittplatser, klippkant, infart för ett par bilar och lättillgänglighet till förråd. En stor utmaning med många höjdskillnader men som blev till alla parters belåtenhet.